Tranh tường vẽ quán trà chanh hề saclo

  • Công trình vẽ quá trà tranh tại thành phố hà giang – 177A đường Lý Tự Trọng( thời gian thi công từ ngày 18/3 – 20/3 

Bình luận